Saharyjskie krajobrazy: ergi, regi i hamady

Trzy główne typy powierzchni Sahary – ergi, regi i hamady, sprawiają, że jej krajobraz jest niezwykle różnorodny.

Saharyjskie krajobrazy: ergi, regi i hamady

Co to jest hamada?

Niektóre tereny pustynne, takie jak hamada, mogą wydawać się dość nieprzyjazne. Są to po prostu rozległe, skaliste płaskowyże, pokryte kamieniami. Piasek został z nich usunięty w naturalnych procesach, pozostawiając jedynie kamyki w utwardzonym żwirze. Dlatego hamady nazywane są także „pustynnymi chodnikami”.

Większą część ogromnej Sahary zajmują właśnie hamady, lub regi. Jednak w różnych regionach są one znane pod różnymi nazwami. Według niektórych źródeł słowo „hamada” można zastąpić słowem „reg”. Jednak w językach ludów koczowniczych z okolic M’hamid El Ghizlane, hamada odnosi się jedynie do skalistej pustyni, z której piasek został usunięty w wyniku naturalnych procesów, podczas gdy regi to obszary składające się wyłącznie z piasku, utwardzonego przez deszcz i wiatr.

Mała hamada znajduje się godzinę spacerem z Desert Camp Chraika po drodze do gaju palmowego i starych kazb nieopodal.

Łagodne regi

Istotą podróżowania po Saharze jest zmiana. Eksplorując okolice naszej bazy Desert Camp Chraika, można odkryć, że hamada szybko przekształca się w wyschnięte koryto rzeki, by później stać się oazą z palmami zieleniącymi się wśród wydm. A to tylko godzinny spacer! Wtedy dopiero pojawia się reg – duża, otwarta przestrzeń. Pustynia otwiera swoje bramy.

Reg, w rozumieniu ludów Saharawi z okolic M’hamid El Ghizlane, to łagodna równina, której powierzchnia wygładziła się przez wieki wskutek naturalnych procesów – głównie poprzez zatrzymującą się na jej wierzchniej warstwie deszczówkę. Na niektórych obszarach, gdzie niegdyś ludzie żyli i uprawiali rośliny, opuszczone pola uprawne również stały się regiem. Do dzisiaj można ślady wyznaczonych poletek.

Ergi – ulubione miejsca podróżników

Jednak najbardziej spektakularne wspomnienia powstają ze zwiedzania innych obszarów – ergów. Przykładami areałów są np. Erg Chegaga, Erg Sadra, czy Erg Zahar. Ludzie przyjeżdżają do tych miejsc z całego świata, aby obejrzeć zachód słońca! Sprawdź nasze wycieczki do tych miejsc.

Ergi to stale zmieniające się wydmy – obszary luźnego piasku, przemieszczającego się wraz z wiatrem. W Maroku warto odwiedzić przynajmniej dwa główne ergi: mniejszy, ale bardziej turystyczny Erg Chebbi z łatwym dostępem od strony miasteczka Merzouga, i największy w Maroku Erg Chegaga, który rozciąga się na powierzchni ponad pięciuset kilometrów kwadratowych, a dotrzeć do tego ogromu piachu można od strony miasteczka M’hamid El Ghizlane. 

Ergi są zadziwiająco piękne, zwłaszcza o zachodzie i wschodzie słońca. Pewnie dlatego dla wielu podróżników stanowią główny cel pustynnych wycieczek.

Sprawdź nasze wycieczki do tych niesamowitych miejsc.